top of page

一家人去郊遊


近排天氣一直都幾舒服,郊遊真係一個唔錯嘅選擇! 一家人去郊遊除左係一項家庭樂活動,更加係親親大自然嘅好機會! 平時只會係書上見到嘅植物同昆蟲都會有機會真正接觸到佢地呢! 大家記得要眼看手勿動,鍾意嘅可以同佢影張相,但千奇唔好一時好奇而嚇親啲昆蟲呀!

7 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page