top of page

一家人慶祝節日的方法

中秋節就到啦!小編每年嘅月餅都多到中秋過後嘅早餐都有佢份😅

有無諗過其實一家人齊齊整整食餐飯過節已經好夠呢?😍

就好似新年同埋聖誕節都係香港其中一個好有節日氣氛嘅節日,而且亦都有好多裝飾品俾大家滿足購物欲,單單係裝飾聖誕樹就可以有一籮籮唔同風格嘅飾物同公仔。的確裝飾完屋企真係好賞心悅目,但係呢啲裝飾品一年先用到一次,大部分時間都係儲存係睇唔到嘅地方 ,新年甚至會因應生肖年而留低未來11年都用唔著嘅生肖裝飾。😥

其實度過節日重點不在物質上,而係同大家愛嘅人一齊度過節日,唔需要咁多裝飾都可以好好享受節日㗎啦!不如大家都分享下你地慶祝節日嘅方法啦😙

#簡生活 #中秋節 #lovingfamilyhk #代代有愛
54 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page