top of page

來自大氣層的氣泡水

大氣層中嘅二氧化碳都可以攞嚟整氣泡水😲?可口可樂公司旗下的瑞士裝瓶場同科技公司Climeworks合作生產嘅氣泡水當中嘅二氧化碳晒大氣層入面抽取! 飲料工業一年全球就需要約600萬噸的二氧化碳🧐!所以如果能夠好好運用大氣層中嘅二氧化碳於軟飲料工業🥤,必定能夠大減大氣層中的二氧化碳含量,舒緩溫室效應及二氧化碳引致的極端天氣🌪等情況。遲啲正式出售嘅時候大家都不妨試下嚟自大氣層二氧化碳嘅氣泡水🧊!

綠色科技研發亦是本地發展主要項目之一,將科學發展與環境保護策略結合來配合可持續發展,亦為具有綠色技能或綠色科技專業人士提供工作機會。

資料來源:食力 圖片來源
6 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page