top of page

係咪全部玻璃都可以回收再造?

大家又知唔知係咪全部玻璃都可以回收再造?👩🏻‍🏫咁就等小編即刻話你哋知啦! 一般✅可回收嘅玻璃包括有酒樽或啤酒樽、果汁或汽水玻璃樽同埋礦泉水玻璃樽。相反,一般❎不可回收嘅玻璃就有鏡、強化玻璃窗、藥物及化學品容器、玻璃煮食容器及餐具同埋燈膽及光管。 回收屬循環經濟體系的重要一環♻️,將原本會被棄置的材料升級再造來延續物件和地球資源的生命🔂。 下個post 再同大家分享玻璃回收點樣配合循環經濟➡️


資料來源: 環境保護署


14 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page