top of page

囤積誤解:收藏vs囤積

已更新:2022年2月4日

【囤積誤解😲:收藏 🆚 囤積】


考下大家,成日聽到嘅「收藏」同「囤積」,究竟有咩分別呢🧐❓係咪係好聽啲就「收藏」⭕,冇咁好聽就「囤積」❌囉?


有人會話自己係鍾意「收藏」💁🏼♀️;有人又唔會願意承認自己有「囤積」習慣🙅🏻,其實兩者係有咩唔同先?


兩者最重點嘅分別並唔係係屋企嘅物品數量📦,而係呢啲物品對於我地生活嘅舒適度有冇造成妨礙⛔,有冇令我地屋企淪為倉庫🏠。


我地整理咗幾樣「收藏 🆚 囤積」嘅重點比較,大家都即刻睇圖初步測試一下到底自己係「收藏」定係「囤積」‼️


#收藏 #囤積 #世人對囤積誤解太多 #囤積誤解 #簡約生活 #簡生活 #sliving


32 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page