top of page

執屋真正的意思

疫情嚴峻,出街真係可免則免,但係留係屋企咁耐真係就生菇啦😂 好耐無咁認真睇過自己間房有幾多嘢🤭🤫 不如就襯呢個要成日對住自己間房嘅時間執執屋啦,可能會係某個角落搵到錢🤑又增加多啲地方俾自己攤住Work from home💻

#講笑小編坐係道工作嘅🤓 #簡生活 #斷捨離 #簡約主義 #執屋
41 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page