top of page

文件收納法 (下)

已更新:2022年2月4日

【必學‼️文件收納法 (下)】整理文件3️⃣大原則㊙️


相信唔少人都會不知不覺間累積咗一大堆文件同紙張📑。而累積得越多,要搵到要用嘅文件就越花時間,想整理好文件亦都更難😵。


所以係整理文件既時候,我地要將所有文件📄集中哂一齊逐張檢視。除咗上次提到將文件可以大致分成3類之後,而整理文件方面都有3️⃣大原則:


原則1️⃣:每張紙都要分類🗂️

每份文件都要清楚明確咁分類,例如簡報、提案、報告、帳單等。每個類別的文件都放係獨立文件夾度💯。


原則2️⃣:直立存放文件🗃️

最好用直立式文件櫃來收納文件,咁樣就可以易睇同易搵文件好多😎。


原則3️⃣:捨棄不必要文件🗑️

將所有非必要嘅文件都狠心咁捨棄!當然最好就拎去回收♻️啦。


知道咗整理文件既分類方法同原則之後,相信大家都會覺得其實都唔係難嘅💁🏻♂️。所以大家都試下由今日起,開始養成整理文件嘅習慣啦🆙!


#必學 #文件收納法 #整理文件原則 #每張紙都要分類 #直立存放文件 #捨棄不必要文件 #紙張回收 #文件整理 #其實唔難 #即刻執枱啦
54 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page