top of page

源頭減廚餘😉香港人丟棄得最多嘅「垃圾」係廚餘,佔都市固體廢物量三分一,數量多到幾年內可以填滿堆填區。😱

雖然近年都多咗好多廚餘處理中心/回收廚餘計劃,不過預防勝於治療,最好嘅梗係源頭減廢啦!😎

係屋企食飯的話

1. 食幾多就煮幾多,按番大家正常份量,唔需要每日都食到過節咁嘛~

2. 剩咗嘅飯菜可以考慮下第二日帶飯番學番工/留番第二日晚飯🍱

3. 飯後盤點一下,睇下食剩幾多再慢慢調節好適合份量📝

4. 重點!!!食飯前唔好偷食零食🍫🍬

出街食飯的話

1. 而家好多餐廳都有少飯嘅優惠,如果本身食量都細嘅不如就叫定少飯啦🍚

2. 帶埋個飯盒出街,食剩嘅打包一下又可以變下一餐啦

3. 小編有時見到餐牌太吸引🤤都會眼闊肚窄叫多咗,不過而家有進步啦,諗清楚自己想食咩先叫,大大改善咗食剩嘅習慣啦👍🏻


#簡生活 #減少廚餘 #廚餘問題

58 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page