top of page

為家中作一些改變😄

著名日本專業整理師近藤麻理惠曾經推薦以下方法俾大家,為家中做一些啲改變!

一家人一齊重新整理屋企,捨棄過多嘅物品。學識珍惜眼前擁有嘅嘢以實現家庭幸福同生活的舒適。

透過整理,大家都會面對自己嘅本身同生活,記得都要尊重各家庭成員嘅意見。大家整理過後會發現屋企氣氛都會變得唔同咗,變得更明亮更正面同舒服,家庭關係都會因此變得更緊密。


#簡生活#簡約生活#斷捨離#lovingfamilyhk#代代有愛
7 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page