top of page

爸爸的生日禮物


諗生日禮物對小編嚟講係一個大難題,因為唔想造成浪費又唔肯定對方係咪真係需要。咁啱樂爸爸生日就到啦,哥哥同妹妹發現原來爸爸唔需要禮物,因為對爸爸嚟講有家人嘅陪伴已經係佢最佳嘅禮物。有陣時,家人唔係需要一份禮物,而係大家嘅陪伴,所以大家有時間不妨多啲陪下屋企人啦!

26 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page