top of page

電池回收 1

日常生活中好多電器都會用到電池🔋啦,但相比起膠樽、紙張同埋鋁罐回收,大家對於電池回收上嘅意識同了解到會較少🧐,所以嚟緊就會同大家介紹吓,平時用到電池嘅種類有邊啲係可以回收同有邊啲係回收唔到。係開估之前💭考下大家知唔知道平時喺屋企常用到嘅鹼性電池有冇得回收呢? 答案係❌冇得回收嘅。因為鹼性電池屬於即棄電池嘅一種,回收即棄電池比起充電池成本💸高出太多,而且過程中只能夠回收小量低價值的鐵、鋅及錳,所以暫時一般都唔會回收。


回收屬循環經濟體系的重要一環🔄,將原本會被棄置的材料升級再造來延續物件和地球資源的生命。👩🏻‍🔧🧑🏻‍🔧具有這方面的綠色技能和知識的人士在未來也會擔當不可或缺的地位。🌎資料來源: 環境保護署

16 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

延續上一篇,繼續又講下什麼是斷捨離 斷捨離方法:6 步驟整理空間,改變人生 步驟 #1:斷捨離心態建立 開始動手斷捨離前,要先建立正確的心態: 認清現狀 停止自我否定 描繪出明確的住家願景 認清現狀:認清物品的「數量」和空間的「品質」 只是亂?還是物品已經滿出來,超過能收納的量?還是已經呈現長年推積的狀態,根本不知道全部有哪些東西? 對物品數量、品質無感?開始注意物量跟品質?打造舒適、有美感、能呼

bottom of page