top of page

電池回收 2

我哋上次考咗大家平時喺屋企常用到嘅鹼性電池有冇得回收, 👩🏻‍🏫咁呢度都會同大家講解埋其他市面上用到嘅電子邊啲係可回收邊啲係不可回收! 其他一般✅可回收嘅充電池包括有鋰離子電池、鎳鎘電池同埋鎳氫電池。相反,一般❎不可回收嘅即棄電池就有鹼性電池、碳性電池同埋鈕扣型電池。 資料來源: 環境保護署

回收屬循環經濟體系的重要一環🔄,將原本會被棄置的材料升級再造來延續物件和地球資源的生命。👩🏻‍🔧🧑🏻‍🔧具有這方面的綠色技能和知識的人士在未來也會擔當不可或缺的地位。🌎


資料來源: 環境保護署32 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page