top of page

電池回收 2

我哋上次考咗大家平時喺屋企常用到嘅鹼性電池有冇得回收, 👩🏻‍🏫咁呢度都會同大家講解埋其他市面上用到嘅電子邊啲係可回收邊啲係不可回收! 其他一般✅可回收嘅充電池包括有鋰離子電池、鎳鎘電池同埋鎳氫電池。相反,一般❎不可回收嘅即棄電池就有鹼性電池、碳性電池同埋鈕扣型電池。 資料來源: 環境保護署

回收屬循環經濟體系的重要一環🔄,將原本會被棄置的材料升級再造來延續物件和地球資源的生命。👩🏻‍🔧🧑🏻‍🔧具有這方面的綠色技能和知識的人士在未來也會擔當不可或缺的地位。🌎


資料來源: 環境保護署84 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

延續上一篇,繼續又講下什麼是斷捨離 斷捨離方法:6 步驟整理空間,改變人生 步驟 #1:斷捨離心態建立 開始動手斷捨離前,要先建立正確的心態: 認清現狀 停止自我否定 描繪出明確的住家願景 認清現狀:認清物品的「數量」和空間的「品質」 只是亂?還是物品已經滿出來,超過能收納的量?還是已經呈現長年推積的狀態,根本不知道全部有哪些東西? 對物品數量、品質無感?開始注意物量跟品質?打造舒適、有美感、能呼

bottom of page