top of page

送禮定送包裝?

已更新:2020年3月20日


🎄🎄聖誕節就到喇!大家準備好禮物送俾人未呢?喺包裝禮物之前,有無諗過拆完禮物啲花紙、紙盒、膠袋等等嘅物料,會點處理?其實除咗部份包裝物料能夠回收或重用,大部份已經成為廢物。而製造哩啲物料嘅過程中會產生大量污染物,仲會消耗大量水資源、林木、石油等原料,嚴重破壞環境。 🌟其實大家可以選擇用報紙或者雜誌去包裝禮物之餘,甚至可以將原本已經有包裝嘅禮物送出去。最重要當然係要諗清楚先好買禮物,以免禮物變廢物啦!🎁

#聖誕節

6 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page