top of page

對塑膠飲管說不

已更新:2020年3月20日


[塑膠飲管以外嘅選擇]

據聯合國嘅一項全球調查表示,塑膠飲管係其中一種最常見嘅塑膠垃圾,而塑膠垃圾當中有79%會堆積喺垃圾堆填區,或者流入自然環境,對大自然,特別係海洋生物嘅生存環境同生命造成嚴重嘅傷害,而最終亦會影響返人類嘅健康。

喺香港,有多間本地餐廳、學校及大型連鎖餐飲集團及學校推出「無飲管運動」,鼓勵減用即棄塑膠飲管。而台灣人就提出咗唔少有創意嘅建議,網民除咗提出用不鏽鋼飲管同玻璃飲管代替即棄塑膠之外,仲有長通粉、蛋捲等等,又環保又食得,都幾值得參考㗎!

資料來源: 1. https://www.opcf.org.hk/tc/nostrawcampaign 2. http://hd.stheadline.com/news/columns/0/20180621/678050/

#走飲管 #即棄飲管 #和富 #簡生活 #wofoo #sliving

9 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page